soszenskicentar

Online konferencija Evropske mreže za rad sa počiniocima: “Kritički osvrt i novi izazovi u radu tokom pandemije COVID-19”

Online konferencija Evropske mreže o radu sa počiniocima nasilja tokom pandemije COVID-19: Kritički osvrt i novi izazovi održana je 30. juna. Predstavnica SOS Ženskog centra učestvovala je na ovoj konferenciji i stekla korisne uvide. Važno je da je SOS ženski centar dobio mogućnost da prati i sluša jednu ovakvu konferenciju i da gradi na taj način vidljivost kao servis koji je dovoljno kredibilan za rad sa ženama koje su doživele nasilje.

Online konferencija „Nasilje nad ženama u vanrednim okolnostima“

Tridesetog juna održana je online konferencija u organizaciji Pokrajinskog ombudsmana pod nazivom „Nasilje nad ženama u vanrednom stanju“. Koordinatorka udruženja je bila jedna od govornica. Cilj konferencije bio je da se okupe predstavnici iz nevladih organizacija i iz institucija odnosno prestavnici policije, Tužilaštva, Suda, Centra za socijalni rad, Sigurne kuće ne samo iz Novog Sada već i iz Vojvodine kao i Zavod za ravnopravnost polova. Zanimljivo je da se niko nije odazvao konferenciji iz organa starateljstva i tima za nasilje iz CSR-a iz Novog Sada i da se nisu odazvali predstavnici Tužilaštva i Policije.

Meni to ne može da se desi!

Da li ste nekada čitajući ili slušajući o nasilju kroz koje neka žena prolazi imali poteškoće da je razumete? Da li ste nekada osuđivali tu ženu i pomislili da je sama to izabrala, da je izabrala da ostane, da li ste pomislili to meni nikada ne može da se desi?

Ni jedno partnersko nasilje ne počinje šamarom

Nije lako odgovoriti na pitanje kako počinje nasilje u partnerskom odnosu. I uvek ima individualnu dinamiku. I nema univerzalnih odgovora. Ali ono što mogu reći sa sigurnošću je: Ni jedno nasilje ne počinje šamarom. Kada bi tako počelo bilo bi mnogo lakše otići odnosno preseći u korenu. Šamar ili fizičko nasilje obično su najvidljiviji ali to dolazi kasnije.

Zašto žrtve ostaju u nasilnom odnosu?

Često dobijamo pitanje zašto žrtve ostaju u nasilnom odnosu, zašto jednostavno ne napuste nasilnika. Odgovor na ovo pitanje nikada nije jednostavan. Razlog ostajanja u nasilnoj vezi može biti verovanje žrtve da će se nasilnik promeniti, da je to samo jedna faza u njihovom odnosu koja će proći.