U okviru projekta “Podrška je važna” podržanom od strane Fondacije Ana i Vlade Divac i Balcan Trust for Democracy tokom novembra i decembra realizovane su dve radionice namenjene pre svega mladim devojkama. Koncept radionice je oba puta bio isti a cilj je da se kroz praktične primere i odgovore na pitanja učesnica radinoca približi tema indikatora nasilja u vezi.

Online konferencija Evropske mreže o radu sa počiniocima nasilja tokom pandemije COVID-19: Kritički osvrt i novi izazovi održana je 30. juna. Predstavnica SOS Ženskog centra učestvovala je na ovoj konferenciji i stekla korisne uvide. Važno je da je SOS ženski centar dobio mogućnost da prati i sluša jednu ovakvu konferenciju i da gradi na taj način vidljivost kao servis koji je dovoljno kredibilan za rad sa ženama koje su doživele nasilje.

Tridesetog juna održana je online konferencija u organizaciji Pokrajinskog ombudsmana pod nazivom „Nasilje nad ženama u vanrednom stanju“. Koordinatorka udruženja je bila jedna od govornica. Cilj konferencije bio je da se okupe predstavnici iz nevladih organizacija i iz institucija odnosno prestavnici policije, Tužilaštva, Suda, Centra za socijalni rad, Sigurne kuće ne samo iz Novog Sada već i iz Vojvodine kao i Zavod za ravnopravnost polova. Zanimljivo je da se niko nije odazvao konferenciji iz organa starateljstva i tima za nasilje iz CSR-a iz Novog Sada i da se nisu odazvali predstavnici Tužilaštva i Policije.

Tribina je održana u okviru Autonomnog festivala žena: Kultura nenasilja 26.9.u prostorijama Bulevar Booksa. Moderatokra tribine bila je koordinatorka Sos ženskog centra koja je i prepremila ovu vest.

Da li ste nekada čitajući ili slušajući o nasilju kroz koje neka žena prolazi imali poteškoće da je razumete? Da li ste nekada osuđivali tu ženu i pomislili da je sama to izabrala, da je izabrala da ostane, da li ste pomislili to meni nikada ne može da se desi?

Nije lako odgovoriti na pitanje kako počinje nasilje u partnerskom odnosu. I uvek ima individualnu dinamiku. I nema univerzalnih odgovora. Ali ono što mogu reći sa sigurnošću je: Ni jedno nasilje ne počinje šamarom. Kada bi tako počelo bilo bi mnogo lakše otići odnosno preseći u korenu. Šamar ili fizičko nasilje obično su najvidljiviji ali to dolazi kasnije.

Često dobijamo pitanje zašto žrtve ostaju u nasilnom odnosu, zašto jednostavno ne napuste nasilnika. Odgovor na ovo pitanje nikada nije jednostavan. Razlog ostajanja u nasilnoj vezi može biti verovanje žrtve da će se nasilnik promeniti, da je to samo jedna faza u njihovom odnosu koja će proći.