Blog

Digitalno rodno zasnovano nasilje

Godina koja se polako približava kraju obeležena je istupanjem Milene Radulović, Danijele Štajnfeld i hrabrih Petničarki i javnim govorom o nasilju koje su preživele. Međutim, pored podrške, ove žene su od korisnika interneta dobile niz uvreda, optužbi pa čak i pretnji. To je primer digitalnog rodno zasnovanog nasilja. Digitalno nasilje je samo jedan vid rodno …

Digitalno rodno zasnovano nasilje Read More »

Meni to ne može da se desi!

Da li ste nekada čitajući ili slušajući o nasilju kroz koje neka žena prolazi imali poteškoće da je razumete? Da li ste nekada osuđivali tu ženu i pomislili da je sama to izabrala, da je izabrala da ostane, da li ste pomislili to meni nikada ne može da se desi?

Ni jedno partnersko nasilje ne počinje šamarom

Nije lako odgovoriti na pitanje kako počinje nasilje u partnerskom odnosu. I uvek ima individualnu dinamiku. I nema univerzalnih odgovora. Ali ono što mogu reći sa sigurnošću je: Ni jedno nasilje ne počinje šamarom. Kada bi tako počelo bilo bi mnogo lakše otići odnosno preseći u korenu. Šamar ili fizičko nasilje obično su najvidljiviji ali to dolazi kasnije.

Zašto žrtve ostaju u nasilnom odnosu?

Često dobijamo pitanje zašto žrtve ostaju u nasilnom odnosu, zašto jednostavno ne napuste nasilnika. Odgovor na ovo pitanje nikada nije jednostavan. Razlog ostajanja u nasilnoj vezi može biti verovanje žrtve da će se nasilnik promeniti, da je to samo jedna faza u njihovom odnosu koja će proći.