Vesti i aktuelnosti

Online konferencija Evropske mreže za rad sa počiniocima: “Kritički osvrt i novi izazovi u radu tokom pandemije COVID-19”

Online konferencija Evropske mreže o radu sa počiniocima nasilja tokom pandemije COVID-19: Kritički osvrt i novi izazovi održana je 30. juna. Predstavnica SOS Ženskog centra učestvovala je na ovoj konferenciji i stekla korisne uvide. Važno je da je SOS ženski centar dobio mogućnost da prati i sluša jednu ovakvu konferenciju i da gradi na taj način vidljivost kao servis koji je dovoljno kredibilan za rad sa ženama koje su doživele nasilje.

Online konferencija „Nasilje nad ženama u vanrednim okolnostima“

Tridesetog juna održana je online konferencija u organizaciji Pokrajinskog ombudsmana pod nazivom „Nasilje nad ženama u vanrednom stanju“. Koordinatorka udruženja je bila jedna od govornica. Cilj konferencije bio je da se okupe predstavnici iz nevladih organizacija i iz institucija odnosno prestavnici policije, Tužilaštva, Suda, Centra za socijalni rad, Sigurne kuće ne samo iz Novog Sada već i iz Vojvodine kao i Zavod za ravnopravnost polova. Zanimljivo je da se niko nije odazvao konferenciji iz organa starateljstva i tima za nasilje iz CSR-a iz Novog Sada i da se nisu odazvali predstavnici Tužilaštva i Policije.