CK 13 – Feministički pristup traumi silovanja

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u četvrtak, 25.11.2021. godine sa početkom u 18h, u Omladinskom centar CK13 održana je promocija knjige Lepe Mlađenović “Emocije menjaju rad mozga: Feministički pristup neurobiologiji traume silovanja” i razgovor o ženskoj solidarnosti kao putu i načinu isceljenja od trauma patrijarhalnog nasilja.

Učesnice razgovora bile Branka Blizanac, studentkinja istorije, aktivistkinja feminističkog kolektiva Ženska solidarnost, Ivana Perić, psihoterapeutkinja, SOS Ženski centar Novi Sad, Janja Beč Neumann, sociološkinja, istraživačica genocida, autorka i priređivačica knjiga protiv rata i Jelena Riznić, sociološkinja, aktivistkinja feminističkog kolektiva Ženska solidarnost.

Lepa Mlađenović autorka knjige “Emocije menjaju rad mozga: Feministički pristup neurobiologiji traume silovanja” , je feministička konsultantkinja, feministička, lezbejska i anti-ratna aktivistkinja.

Ovaj događaj organizujemo na 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – dan koji se 30 godina obeležava kao početak akcije 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama – porodičnog i partnerskog nasilja, seksualnog zlostavljanja, silovanja, političkog i ekonomskog nasilja i svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i obespravljenosti.

Kako iz organizacije kažu, ovim događajem žele da pruže javni prostor govoru o iskustvu seksualnog nasilja – istini koja se potiskuje u tišinu ili nasilno ućutkuje, a koja predstavlja lično iskustvo većine žena u patrijarhalnim društvima kakvo je i naše.

Istovremeno sa rasvetljavanjem kulture silovanja, ovaj razgovor je podstaknut nastojanjem da širi hrabrost među ženama i afirmiše savezništvo žena u međusobnom isceljivanju i osnaživanju na putu ka potpunom oslobođenju koje se već anticipira kroz radost. “Naša osveta je da smo srećne” – poruka je i strategija feminističke borbe i njena pobeda.

Događaj se organizuje uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. 

Molimo Vas da popunite našu anketu.

Projekat »Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar« realizuju SOS ženski centar i MultiRadio u okviru programa »Mladi i mediji za demokratski razvoj – MAY4DD«, koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi uz podršku Švedske, na osnovu ugovora između Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) i BOŠa.