Interaktivna izložba

Nasilje ima jedno lice

Osmislile smo interaktivnu izložbu – Nasilje ima jedno lice, 2018. godine, kao ideju da na ovaj način približimo posetiocima dinamiku nasilja u porodici iznutra“, iz ugla onih koje su preživele nasilje kako bismo prenele poruku da je svačija priča jednako važna, smanjili nerazumevanje prema fenomenu nasilja, dinamiku i prebacvanje krivice na žrtvu. Verujemo da je za nasilje odgovoran samo onaj ko nasilje čini. 

Ono što je razlikuje našu izložbu je da se u ulozi žive knjige ne nalaze žrtve nasilja već volonterke i aktivistkinje Sos ženskog centra koje pričaju priču žena koje su pretrpele nasilje i koje se na taj način nalaze u ulozi modela. U paru sa njima nalazi se i druga volonterka u ulozi kustoskinje koja posetiocima daje činjenice o nasilju. Volonterka u ulozi modela tj žive knjige priča priču koja je bazirana na realnim događajima ali izmenjena u cilju zaštite podataka o ličnosti. Svi posetioci će moći da razgovaraju sa modelom, da postavljaju pitanja a da od kustoskinje ove neobične “izložbe“ dobiju informacije o nasilju.

Verujemo da je za nasilje odgovoran samo onaj ko nasilje čini. Verujemo da ni jedna žrtva ne bira niti želi nasilje. Verujemo da je žrtvi neophodna podrška kako bi izašla bezbedno iz situacije nasilja.

Tokom tri godine izvođenja Interaktivne izložbe SOS Ženski Centar može da se pohvali sledećim rezultatima:  

  • 6 devojaka se odlučilo na volontiranje u SOS Ženskom Centru posle prisustvovanja izložbi
  • Oko 200 posetilaca/teljki se informisalo o posledicama partnerskog porodičnog nasilja i upoznalo se sa radom nadležnih institucija.
  • 98% posetilaca tvrdi da sz dobili releventne i značajne informacije o partnerskom nasilju i radu nadležnih institucija tokom izložbe.
  • 95% posetilaca bi preporučili drugima  izložbu.  

 

Rad SOS Ženskog centra je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske Inicijative.