Ivana Perić – Trauma asocira na one rane u duši

Trauma izazvana seksualnim nasiljem ostavlja brojne posledice po fizičko i psihičko zdravlje žrtve ali izaziva probleme u socijalizaciji, odnosno resocijalizaciji osoba koje su se susreli sa nekim od ovih ali i drugih vidova nasilja. Postavlja se pitanje šta je trauma, šta je traumatsko iskostvo i na koji način ona utiče na žrtve seksualnog nasilja.

Trauma je svako dešavanje koje je van uobičajenog ljudskog iskustva i gde nemamo kapacitet da se na to iskustvo adaptiramo.

Psihološki gledano,trauma je definisana na dvostruki način. Jedan je sam dogadjaj, koji je trauma, a drugi je reakcija, odnosno psihološke posledice i ono što se nama dešava nakon samog dogadjaja, tako da onda govorimo o traumatskom iskustvu. Ivana Perić iz SOS Ženskog centra za MultiRadio govorila je o problemu seksualnog nasilja i posledicama u vidu traume i traumatkog iskustva.

Što se tiče trauma seksualnog nasilja, one su posebno specifične i osetljive, jer su uzrokovane ljudskim faktorom. Najčešće su to osobe koje su poznate žrtvama i gde zapravo ugrožavamo nečiji identitet i integritet.

Žrtvama je potrebno dosta vremena da uopšte mogu da kažu da su doživele bilo kakav vid seksualnog nasilja. Mnogo hrabrosti stoji iza toga da žrtve javno govore o silovanju ili seksualnom uznemiravanju.

Jako je važno da govorimo o tome u sigurnom kontekstu i prostoru, potrebno nam je da budemo u konekciji sa bliskim ljudima na izvestan način ili da budemo u konekciji sa terapeutima.

Kada govorimo o individualnom radu i individualnim traumama, jako je važno da žrtve imaju poverenje u osobu i okruženje u kome se osećaju sigurno da prvo otvore priču, da uđu u kontakt sa tim iskustvima, kako bi kasnije bilo lakše razgovarati sa žrtvom i pripremiti je za resocijalizaciju.

Trauma zapravo čini da izgubimo poverenje u sebe, svet i naše okruženje pa je potrebno da to poverenje ponovo gradimo. Zbog toga je podrška okruženja jako važna kako bi resocijalizacija žrtve bila jednostavnija.

SOS ženski centar pruža besplatne usluge psihološkog savetovanja koje su namenjene ženama i devojkama koje su u situaciji partnerskog nasilja, tako i mladima koji se suočavaju sa poteškoćama u svakodnevnom funkcionisanju.

Kontakt SOS ženskog centra – 021/422-740

Projekat »Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar« realizuju SOS ženski centar i MultiRadio u okviru programa »Mladi i mediji za demokratski razvoj – MAY4DD«, koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi uz podršku Švedske, na osnovu ugovora između Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) i BOŠa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *