Nekoliko reči

O nama...

Dobrodošli

Upoznajte naše udruženje

SOS Ženski centar je neprofitno, nevladino udruženje građanki koje je prepoznato po svom volonterskom aktivizmu kao i programima primarne i sekundarne prevencije.
Osnovne teme našeg rada su rod i rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost, psihološka podrška i sveobuhvatna podrška ženama i devojkama u situaciji nasilja, rad sa mladima, unapređenje kvaliteta mentalnog zdravlja, lični rast i razvoj, podsticanje razvoja vrednosti koje doprinose izgradnji nenasilnog društva.
Udruženje je osnovano 2004. godine u Novom Sadu i prepoznato je po razvijenim servisima podrške žrtvama rodnog nasilja: sos telefon, posredovanje, pravna podrška, psihološko savetovalište a od 2019. godine razvile smo i savetovalište za mlade.
Vizija Udruženja je društvo sa razvijenom nultom tolerancijom na nasilje u kome vladaju načela rodne ravnopravnosti i demokratije, u kome se sve žene i devojke i deca osećaju zaštićeno, rodno nasilje je pod kontrolom umreženog delovanja institucija i nevladinog sektora a mladi se razvijaju u pravcu mentalnog zdravlja, zagovaraju kulturu nenasilja, osnaženi da prepoznaju rodno nasilje i da potraže adekvatnu podršku.

Upoznajte naš tim

DSCN0805n

Koordinatorka sos ženskog centra

Ivana Perić

Završila psihologiju na osnovnim studijama u Beogradu, stekla licencu u oblasti socijalne zaštite. Pored toga aktivno se bavi savetovanjem i terapijom poslednje 4 godine kao transakciona savetnica, trenutno je na edukaciji za psihoterapeutkinju. U SOS Ženskom centru je punih 8 godina. Krenula je kao volonterka na sos telefonu a od pre 4 godine i zvanično zastupa Udruženje. Kvalitet njenog rada ogleda se u tome što i ličnom životu deli sve vrednosti i principe koji su u osnovi misije i vizije udruženja koju dosledno sprovodi u delo. Ivana se zalaže za principe demokratičnosti, ravnopravnosti i podele znanja.

DSCN0906k.copyjpg

Programska koordinatorka

Aleksandra Savić

Aleksandra je završila specijalnu rehabilitaciju za bolesti zavisnosti na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Usmerena je na savetodavno terapijski rad u oblasti bolesti zavisnosti i traume, jer smatra da ove oblasti povezuje emocionalna bol koja zahteva mnogo saosećanja, razumevanja i podrške. Pohađa edukacije transakcione analize i dijalektičko bihejvioralne terapije. Članica je tima SOS Ženskog centra od 2017. godine, najpre kao konsultantkinja na sos telefonu, ubrzo postaje deo psihološkog savetovališta, a u poslednje vreme radi na projektima Udruženja.

Nina Racić

KOORDINATORKA OMLADINSKOG SAVETOVALIŠTA

Nina Racić

Nina je diplomirana psihološkinja i integrativna psihoterapeutkinja. Članica je SOS ženskog centra od 2014. godine. Proteklih 5 godina bavi se pretežno individualnim savetovanjem i psihoterapijom, kao i preventivnim radioničarskim radom sa mladima na teme rodno zasnovanog nasilja, partnerskih odnosa i ranim prepoznavanjem nasilja u vezama mladih i seksualnog nasilja. Kroz SOS ženski centar se razvila i profesionalno i lično i važno joj je da veruje u ono što radi. Vrednosti SOS ženskog centra nastoji da reflektuje u svim aspektima života i kroz rad sa klijentkinjama/klijentima. Zalaže se za život bez nasilja, slobodu i negovanje različitosti.

Radojka Jevtić

Koordinatorka psihološkog savetovališta

Radojka Jevtić

Radojka je se pridružila timu SOS Ženskog centra 2018. godine. Orijentisana je na humanitarni rad, od srednjoškolskih dana je aktivna volonterka. Po zanimanju je diplomirana defektološkinja i u edukaciji je iz psihoterapijskog pravca transakcione analize. Prvi put se sreće sa traumom nasilja u sklopu svog rada sa migrantskom populacijom, što je motivisalo da se pridruži timu SOS Ženskog centra i da nastavi da pomaže ženama koje su preživele traumu nasilja.

DSCN06207

Saradnica za digitalni marketing

Olivera Kovačev

Olivera je članica SOS Ženskog centra od 2017. godine. Diplomirana je psihološkinja, usmerenja za industrijsku/organizacijsku psihologiju, a kroz rad u našem centru otkrila je da je zanima i oblast digitalnog marketinga kao i svi kreativni procesi vezani za osmišljavanje strategije i  kreiranje sadržaja. Zadužena je za upravljanje nalozima na društvenim mrežama i za sveukupnu vidljivost našeg centra na ovim platformama.

DSCN09411

Savetnica za omladinski rad

Tea Teofanovska

Tea je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno pohađa edukaciju iz transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji. Za ovaj određeni pravac se odlučila jer kombinuje metode i tehnike svojstvene različitim psihoterapijskim modalitetima u jednu sveobuhvatnu celinu. Baš takva sama teži da bude kako u životu, tako i u radu sa klijentima- eklektična. Pored psihologije, velika strast su joj i putovanja.

Maša Poznanović

Psihološkinja

Maša Poznanović

Maša kaže za sebe da je psihološkinja u nastajanju, trenutno na master studijama. Članica je SOS Ženskog centra od 2016. godine.  Počela je kao volonterka na SOS telefonu, a zatim je proširila svoja interesovanja ka edukaciji i prevenciji partnerskog nasilja među mladima. Držala je brojna predavanja na tu temu. Od 2019. godine je organizatorka interaktivnog događaja “Nasilje ima jedno lice” održanog na ovogodišnjem nultom feminističkom festivalu – Autonomnom festivalu žena.

1

Psihološkinja

Aleksandra Milovac

Aleksandra je završila studije na Filozofskom Fakultetu, smer Psihologija. Volonterka je u SOS Ženskom centru od 2017. godine na poziciji konsultantkinje na SOS telefonu i u Omladinskom psihološkom savetovalištu. Teorijsko znanje, sa fakulteta, i praksu iz SOS Ženskog centra, uokvirila je i uobličila u svoje usmerenje ka HR-u. Slobodno vreme provodi učeći i razvijajući se u toj (HR) sferi, kako bi još više doprinela samom centru i zadovoljila svoje lične kriterijume i ciljeve.

Ana Todorčević

Master psihološkinja

Ana Todorčević

Ana je master psihološkinja i psihološka savetnica pod supervizijom. Najviše iskustva je stekla u radu sa decom i mladima, kroz različite projekte i kao školski psiholog u osnovnoj školi. Već nekoliko godina radi sa decom i ženama žrtvama porodičnog nasilja. U SOS Ženskom centru radi  savetodavno sa žrtvama nasilja od maja 2019. godine. Pomoć u vidu psihološke podrške je pružala u vreme poplava i tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa.

1

master Psihološkinja

Milica Ludoški

Milica je master psihološkinja i edukantkinja centra za Transakcionu analizu, kao i Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju u Novom Sadu. Od 2019. godine je članica SOS ženskog centra, gde  počinje kao konsultantkinja na sos telefonu, a trenutno je članica omladinskog savetovališta i zadužena je za osmišljavanje i sprovođenje istraživanja koja se tiču partnerskog i rodno zasnovanog nasilja. 

1

Psihološkinja

Jelena Stojanović

Jelena je psihološkinja i medijatorka u SOS Ženskom centru. Našem timu se pridružila izazovne 2020.godine. Uključila se prvo u direktan rad sa mladima, s obzirom da na tom polju ima najviše iskustva. Danas se zalaže za unapređenje usluga omladinskog savetovališta pri SOS ženskom centru sa željom da što većem broju mladih pomogne da svoj život žive slobodno, autentično i kvalietno.