Online konferencija Evropske mreže za rad sa počiniocima: “Kritički osvrt i novi izazovi u radu tokom pandemije COVID-19”

Online konferencija Evropske mreže o radu sa počiniocima nasilja tokom pandemije COVID-19: Kritički osvrt i novi izazovi održana je 30. juna. Predstavnica Sos ženskog centra učestvovala je na ovoj konferenciji i stekla korisne uvide. Važno je da je Sos žesnki centar dobio mogućnost da prati i sluša jednu ovakvu konferenciju i da gradi na taj način vidljivost kao servis koji je dovoljno kredibilan za rad sa ženama koje su doživele nasilje. Povezivanje i saradnja servisa za rad sa ženama i servisa za rad sa počiniocima u skladu je sa standardima, preporukama Instanbulske konvencije i  integrisanim odgovorm na nasilje. Na konferenciji Sos je imao prilike da istakne izazove u radu tokom pandemije COVID-19. 

Programi rada sa počiniteljima su deo šire strategije za sprečavanje nasilja u porodici, kroz podsticanje promena, obezbeđivanje odgovorne procene i upravljanje rizikom.  Na konferenciji je bilo reči o izazovima u radu od početka pandemije kako sa počiniteljima, tako i sa žrtvama nasilja. Pandemija koronavirusa doprinela je stvaranju uslova da se nasilje u porodici poveća, a rad sa žrtvama i počiniocima je morao biti prilagođen novonastaloj situaciji. Početak konferencije je obeležila panel diskusija stručnjakinja i stručnjaka iz organizacija Wave, Relive, Global rights for women, Respect I BAG TäHG a priliku da diskutuju su imali i svi ostali učesnice konferencije.

Najznačajniji panel za Sos ženski centar bio je: “Ko pomaže pomagačima?” Fokus je bio na iskustvima pomagača i pružaocima usluga, o njihovom stresu tokom ovog perioda i načinima preovladavanja. Posebna pažnja je posvećena “stečenim lekcijama” koje se mogu primeniti tokom najavljivanog drugog talasa pandemije za zaštitu mentalnog zdravlja pomagača i pomagačica koji rade sa počiniocima i žrtvama. Drugi deo konferencije obeležilo je izlaganje pod nazivom “Kako pomoći žrtvama u vreme krize– vreme zaključavanja tokom Covid- 19” a najviše bilo reči o prednostima i preprekama u korišćenju novih tehnologija u radu sa žrtvama. Jedan od izazova je bio rad putem skype-a i što se nije pokazalo kao adekvatan kanal komunikacije, ali sms i chat su pokazali veće rezultate. Izazov je bio kako doći do ciljnih grupa pa su  druge organizacije tokom aprila postavljale postere na ulazima u supermarketima, tokom reklamnog perida na televiziji je išao reklamni spot sa sos brojevima, o tome se pričalo i u lokalnim medijima i na nacionalnoj televiziji u popularnim emisijama. Glavni zaključak je da tokom kriza treba osmišljavati feksibilne modele delovanja, a podršku pružati i pomagačima koji su u dodatnom riziku od burn out-a.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *