Radionice: “Red Flags u partnerskim odnosima”

U okviru projekta “Podrška je važna” podržanom od strane Fondacije Ana i Vlade Divac i Balcan Trust for Democracy tokom novembra i decembra realizovane su dve radionice namenjene pre svega mladim devojkama. Koncept radionice je oba puta bio isti a cilj je  da se kroz praktične primere i odgovore na pitanja učesnica radinoca približi tema indikatora nasilja u vezi. Kroz radionice obrađene su teme kvalitetne, štetne i nasilne veze; dinamike i ciklusa nasilja, oblika nasilja, sistema podrške u lokalnoj zajednici kao i jedna od najvažnijih tema šta da radimo kada prepoznamo neke od ranih znakova nasilne ili štetne veze.

 Najveći deo radionice upravo je fokusiran na mapiranje tih prvih indikatora pojave nasilja u partnerskim odnosima koji mogu biti različitog nivoa rizika od niskog do visokog. Facilitatorke radionice ukazale su na to da se rani znakovi obično ne prepoznaju jer nasilje počinje da se dešava od osobe tj partnera koga volimo i kome verujemo i da je nasilje naročito zbog toga povređuje jer predstavlja zloupotrebu poverenja i bliskosti. Vrlo često nasilje počinje psihološkim nasiljem vređanjem i omalovažavanjem ali i suptilnijim znacima kako što su skrivene forme emocinalne ucene. Neadekvatna ljubomora takođe može biti ozbiljan rad flag da će u toj vezi doći do nasilja i ljubomoru zato nikako ne treba mešati sa izražavanjem ljubavi jer ona to nije. Svi rani znakovi nasilja posmatrani izolovano ne moraju da ukazuju na nasilje i zato je važno uzeti u obzir kontekst. Vrlo često imamo niz faktora ili znakova koji se pojavljuju zajedno kao što je ljubomora, pojačana kontrola, izolacija i sl. 

Smatramo da je važno govoriti o počecima nasilja a ne samo obraćati pažnju na to šta da radimo kada se nasilje desi. Oko 70% mladih je doživelo neki oblik nasilaj u vezi a svaka treća devojka ima iskustvo partnerskog nasilja. Nasilje ostavlja ozbiljne polsedice na psihofizičku i socijalnu dobrobit i zato je važno da se na vreme prepozna. Što se ranije prepozna to vodi minimizovanju rizika od eskalacije brutalnijih  formi nasilja i smanjenju posledica. Zato nam je kroz ove radionice fokus bio na prevenciji. 

Učesnice radionica su se složile da se o ovim temama malo govori i da je potrebno više ovakvih edukacija u koje treba uključiti i mladiće. Na radionicama je učestvovalo ukupno 26 devojki i žena. Posebno nam je drago što različite generacije imale prilike da se čuju i razmene svoje dileme i pitanja. 

Oko 75% učesnica prve radionice je ocenilo radionicu veoma korisnom. Neke od korisnih sadržaju koje su izdvojile su: dinamika i točak nasilja kao i razumevanje “kako se priprema teren” godinama ili mesecima ranije pre nego što nasilje esklaira u svojoj vidljivoj formi. Učesnicama se dopala paralela između zdrave i nezdrave ljubavi tj veze kao i koja su to ponašanja u vezi koja se predstavljaju kao ljubav a zapravo su vrlo opasna.
Drago nam je da je radionica bila interaktivna i da smo imale prilike da podelimo  znanja, iskustva i čujemo kvalitetna pitanja. Učesnice su istakle da online rad daje određene prednosti kao što je lako organizovanje vremena i dostupnost ovakvih edukacija i sadržaja za mesta i gradove van Novog Sada. Takođe, neke od sugestija za budući rad su otvoriti temu seksualnog uznemiravanja i seksualnog nasilja kao važne teme koje zaslužuju da na poseban način budu obrađene; zatim teme nasilja nad devojkama i ženama van partnerskog odnosa, ulogu trudnoće kao faktora rizika od nasilja u parnterskom odnosu, kako povratiti samopouzdanje osoba koje su preživele nasilje…

SOs ženski centar najavljuje da će u narednoj godini raditi u okviru programa Primarne prevencije na razvoju edukativnih programa sa akcentom upravo na ove teme koje takođe ocenjujemo značajnim.

Hvala što nas pratite i što nam verujete 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *