Aleksandra Savić

Programska koordinatorka

Aleksandra je završila specijalnu rehabilitaciju za bolesti zavisnosti na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Usmerena je na savetodavno terapijski rad u oblasti bolesti zavisnosti i traume, jer po njenom mišljenju ove oblasti povezuje emocionalna bol koja zahteva mnogo saosećanja, razumevanja i podrške. Pohađa edukacije transakcione analize i dijalektičko bihejvioralne terapije. Članica je tima SOS Ženskog centra od 2017. godine, najpre kao konsultantkinja na sos telefonu, ubrzo postaje deo psihološkog savetovališta, a u poslednje vreme asistira u planiranju, pripremi i realizaciji projekata u okviru postojećih i novih programa.