Ana Todorčević

Master psihološkinja

Ana je master psihološkinja i psihološka savetnica pod supervizijom. Najviše iskustva je stekla u radu sa decom i mladima, kroz različite projekte i kao školski psiholog u osnovnoj školi, individualno i radioničarski. Pored rada sa decom, radi sa odraslima psihološka savetovanja i radionice, a već nekoliko godina radi sa decom i ženama žrtvama porodičnog nasilja. U SOS Ženskom centru radi savetodavno sa žrtvama nasilja od maja 2019. godine. Pomoć u vidu psihološke podrške je pružala tokom poplava i vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa.