Ivana Perić

Koordinatorka SOS Ženskog centra

Završila psihologiju na osnovnim studijama u Beogradu, stekla licencu i oblasti socijalne zaštite. Pored toga aktivno se bavi savetovanjem i terapijom poslednje 4 godine kao transakciona savetnica a trenutno je na edukaciji za psihoterapeutkinju. U SOS Ženskom centru je punih 8 godina. Krenula je malim koracima kao volonerka na sos telefonu ali ubrzo njen entuzijazam i povezanost sa temom rodne ravnopravnosti otvaraju joj mogućnost za koordiniranjem različith projekata, unapređenje usluga kroz koncipiranje programa sveobuhvatne podrške a pre 4 godine i mogućnost da zvanično zastupa Udruženja. Kvalitet njenog rada ogleda se u tome što i ličnom životu deli sve vrednosti i principe koji su u osnovi misije i vizije udruženja koju dosledno sprovodi u delo. Ivana se zalaže za principe demokratičnosti, ravnopravnosti i podele znanja i resursa i te proncipe prenosi na generacije volonterki. Zastupa uverenje da Sos ženski centar treba graditi u pravcu mesta neformalnog obrazovanja i sugurnog mesta za sve -članice udruženja, volonterke i korisnice.