Jelena Stojanović

Psihološkinja i medijatorka

Jelena je pshološkinja i medijatorka, SOS ženskom centru se pridružila izazovne 2020.godine. Uključila se prvo u direktan rad sa mladima, s obzirom da na tom polju ima najviše iskustva. Danas se zalaže za unapređenje usluga omladinskog savetovališta pri SOS ženskom centru sa željom da što većem broju mladih pomogne da svoj život žive slobodno, autentično i kvalietno.