Milica Ludoški

Psihološkinja

Milica je master psihološkinja i edukantkinja centra za Transakcionu analizu, kao i Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju u Novom Sadu. Od 2019. godine je članica SOS ženskog centra, gde  počinje kao konsultantkinja na sos telefonu, a trenutno je članica omladinskog savetovališta i zadužena je za osmišljavanje i sprovođenje istraživanja koja se tiču partnerskog i rodno zasnovanog nasilja. Energično se bori za poboljšanje položaja žena u našoj zajednici i to čini svim dostupnim kanalima – kroz aktivizam, edukativni i radioničarski rad, sprovođenjem različitih istraživanja na ovu temu, pružanjem psihološke podrške kao i ličnim primerom.