Nina Racić

Koordinatorka omladinskog savetovališta

Nina je diplomirana psihološkinja i integrativna psihoterapeutkinja. Članica je SOS ženskog centra od 2014. godine. Proteklih 5 godina bavi se pretežno individualnim savetovanjem i psihoterapijom, kao i preventivnim radioničarskim radom sa mladima na teme rodno zasnovanog nasilja, partnerskih odnosa i ranim prepoznavanjem nasilja u vezama mladih i seksualnog nasilja.
Kroz SOS ženski centar se razvila i profesionalno i lično i važno joj je da veruje u ono što radi. Vrednosti SOS ženskog centra nastoji da reflektuje u svim aspektima života i kroz rad sa klijentkinjama/klijentima. Zalaže se za život bez nasilja, slobodu i negovanje različitosti.