Tea Teofanovska

Savetnica za omladinski rad

Tea je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno pohađa edukaciju iz transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji. Za ovaj određeni pravac se odlučila jer kombinuje metode i tehnike svojstvene različitim psihoterapijskim modalitetima u jednu sveobuhvatnu celinu. Baš takva sama teži da bude kako u životu, tako i u radu sa klijentima- eklektična. Pored psihologije, velika strast su joj i putovanja. Izuzetnu priliku da spoji lepo i korisno imala je tokom master studija, gde je okviru Erasmus+ programa jedan semestar provela na Kipru, na Univerzitetu u Nikoziji.